PHONE: (+1) 876-5445-234

EMAIL: admin@lunartheme.com

Bảng giá dự án

07/08/2018 Bảng giá dự án183

Giá nhà ở trong tháng 7/2018 tại thành phố tương đối ổn định, tại một số dự án có vị trí đẹp, giao thông thuận lợi, triển khai đúng tiến độ giá chào bán tăng nhẹ.

Bảng giá tham khảo một số dự án đang được quan tâm trên thị trường

Ghi chú: Giá chào bán mang tính chất tham khảo, dựa trên giá chào bán từ chủ dự án trên thị trường. (Phân khúc cao cấp trên 26 triệu đồng/m2, Phân khúc trung cấp16-20 triệu đồng/m2, Phân khúc bình dân dưới 15 triệu đồng/m2)